historia

Drukarnia powstała w 1945 r., założycielem był Ignacy Marcinkowski i od tego czasu działa nieprzerwanie, chociaż posiadała kilku właścicieli. 

Począwszy od lat 60-tych były to: Zakłady Graficzne im. Kasprzaka w Poznaniu, kolejno od roku 1982 RSW Książka Prasa Ruch - oddział Zakładów Graficznych w Pile. Następnie od 01 maja 1991 r. właścicielem zakładu był Stanisław Sitek. Park maszynowy oraz całe wyposażenie wykupiono od Zakładów Graficznych w Pile. Nastąpiła modernizacja i wymiana parku maszynowego z typograficznego na offsetowy, zecernię zamieniono w studio DTP. Zakład zyskał nowych klientów drukując książki, czasopisma, ulotki reklamowe, druki akcydensowe, etykiety, afisze i wiele innych druków pod potrzeby klienta. Poszerzono również działalność o wyrób pieczątek, oprawę prac dyplomowych oraz reklamę zewnętrzną. 

Po śmierci Stanisława Sitka, tj. 16 lutego 2004 r. właścicielami firmy zostali żona - Teresa oraz syn - Paweł Sitek, który już od kilku lat był w tym czasie szefem produkcji.
Na przełomie roku 2005/2006 zakończona została inwestycja, której głównym celem było zwiększenie powierzchni produkcyjnej zakładu oraz zakup nowoczesnej w pełni zautomatyzowanej maszyny offsetowej Adast Dominant 745 CVP Automatic. W roku 2012 siedziba zakładu produkcyjnego została przeniesiona na ulicę Nową 24 w Lubaszu, gdzie rozpoczął się właśnie "nowy" rozdział w blisko 70-letniej historii Drukarni. Decyzja o zmianie lokalizacji zakładu spowodowała znaczące zwiększenie powierzchni drukarni. W chwili obecnej zakład zajmuje hale o powierzchni 1700m2, co pozwoliło na rozbudowę parku maszynowego.