jak przygotować pliki do druku?

INFORMACJE OGÓLNE

 • każdy plik graficzny przed przekazaniem do druku jest sprawdzany przez nas pod kątem technicznego przygotowania do druku. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku wynikające z niepoprawnego przygotowania pliku do druku przez Klienta, a także za błędy merytoryczne w projekcie (np. w tekstach);
 • w razie pytań lub problemów możecie Państwo skontaktować się naszym działem graficznym:
  robert.nowak@drukarnia-sts.pl, tel. 67 255 27 74 wew. 14;
 • jeśli zajdzie potrzeba dokonania zmian w pliku nasz dział graficzny skontaktuje się z Państwem. Dla ułatwienia kontaktu w zamówieniu trzeba podać bezpośredni kontakt do osoby, która przygotowywała projekt do druku.

FORMAT PLIKU
 • zalecanym formatem pliku do druku jest PDF w wersji 1.3 lub X-1a;
 • dopuszczalne jest także przygotowanie pliku w formatach .tif, .eps, .psd, .cdr.

KOLORYSTYKA
 • przyjmujemy prace wyłącznie w przestrzeni kolorystycznej CMYK.

SPADY I MARGINESY
 • jeśli projekt zawiera elementy lub tła umieszczone do samej krawędzi publikacji należy zastosować spady. Oznacza to, że elementy te nie mogą kończyć się równo z linią cięcia, tylko wykraczać poza nią tak, by mogły być odcięte.
 • rozmiar spadu: 3 mm, obszar bezpieczny 3 mm.
 • Poniżej przykład dla formatu A4:
  • Format brutto (format strony po dodaniu spadów): 216 x 303 mm.
  • Format netto (docelowy format strony): 210 x 297 mm
  • Obszar bezpieczny (pole na którym powinny się znaleźć wszystkie istotne informacje): 204 x 291 mm

(kliknij w obrazek, aby powiększyć)

ROZDZIELCZOŚĆ GRAFIK
 • mapy bitowe takie jak np. zdjęcia powinny mieć rozdzielczość 300 dpi.

TEKSTY
 • wszystkie teksty zamienić na krzywe.
 • czarne teksty powinny składać się wyłącznie z jednego koloru - 100% K (100% czarnej farby).
 • najmniejsza dopuszczalna wielość litery to 5 punktów dla tekstów czarnych i 7 punktów dla tekstów kolorowych

PRZD WYSŁANIEM PLIKU PDF PROSZĘ GO OTWORZYĆ I SPRAWDZIĆ, CZY
 • podczas zapisu rozdzielczość nie zmniejszyła się (przy powiększeniu o ok. 300% fotografie powinny wyglądać ładnie i nie być zbyt rozmazane)
 • cienie, elementy przezroczyste i inne efekty specjalne wyświetlają się poprawnie (szczególnie w przypadku programy Corel Draw)
 • nie wystąpiły inne nieoczekiwane zmiany w wyglądzie projektu